Αρχική σελίδα - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο


30-10-2019
Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων ΥΕ Προσωπικό Καθαριώτητας και ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας  Κοινωνικών Φροντιστών

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο