02-08-2019 - Πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 για  την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος  
της Πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
 του Ε. Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»
 ΄Αξονας Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή-ΕΚΤ».

Πατήστε  για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση


Πατήστε για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Σύμβασεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο