02-08-2019 - Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου τετράωρης απασχόλησης - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2019

 
Ανακοιίνωση
 
 
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου τετράωρης απασχόλησης για την υλοποίηση του προγράμματος Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Πατήστε  για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο