02-09-2019 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πατήστε  για αν δείτε την σειρά κατάταξης στην κατηγορία ΥΕ Καθαριότητας

Πατήστε  για αν δείτε την σειρά κατάταξης στην κατηγορία ΔΕ Κοιν. Φροντιστών

Πατήστε  για αν δείτε την σειρά κατάταξης στην κατηγορία ΤΕ Νοσηλευτών

Πατήστε  για αν δείτε την σειρά κατάταξης στην κατηγορία ΠΕ ΨυχολόγωνΠατήστε  για αν δείτε τον πίνακα Απορριπτέων στην κατηγορία ΥΕ Καθαριότητας

Πατήστε  για αν δείτε τον πίνακα Απορριπτέων στην κατηγορία ΔΕ Κοιν. Φροντιστών

Πατήστε  για αν δείτε τον πίνακα Απορριπτέων στην κατηγορία ΤΕ Νοσηλευτών

Πατήστε  για αν δείτε τον πίνακα Απορριπτέων στην κατηγορία ΠΕ Ψυχολόγων


Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο