30-10-2019 - Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2019
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ, Ειδικότητας Επιμελητών Πρόνοιας / Κοινωνικών Φροντιστών
Πατήστε ΕΔΩ για τους πίνακες

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, Ειδικότητας Προσωπικό Καθαριότητας
Πατήστε ΕΔΩ για τους πίνακες
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο