06-05-2017 - Ανακοίνωση - Έναρξη Εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2017
 
Δράμα 16-05-2017
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Δράμας.

 
Αιτήσεις  εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2017-2018 θα δέχονται όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δράμας,
από 20 Μαϊου έως 15 Ιουνίου 2017 για τα νήπια που είναι γεννημένα μέχρι και 28-02-2015.


Δικαιολογιτικά Εγγραφής Νηπίου
Δικαιολογιτικά Επανεγγραφής Νηπίου
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
Βεβαίωση Εργασίας για την Μητέρα
Υπεύθυνη Δήλωση
Έντυπο για Βεβαίωση Υγείας Νηπίου

Αιτήσεις για τις επανεγγραφές θα γίνονται δεκτές τις ίδιες ημερομηνίες στους Παιδικούς Σταθμούς που είναι εγγεγραμμένα τα νήπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας:

Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΠΑΠΑΔΩΝ   28 - ΤΗΛ. 2521022036
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ. ΔΟΥΚΙΔΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΒΕΡΓΙΝΑΣ  135 -  ΤΗΛ. 2521027277
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   κ.  ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ  4 - ΤΗΛ. 2521031746
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  -  ΤΗΛ. 2521032211
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 
Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΡΕΑΣ 1 -  ΤΗΛ.  2521034693
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   κ. ΓΚΙΖΓΚΙΡΙΔΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 54 -  ΤΗΛ.  2521045480
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   κ. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  -  ΤΗΛ.  2521096346
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  -   ΤΗΛ.  2521092262
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΧΩΡΙΣΤΗΣ  -  ΤΗΛ.  2521042050
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς είναι:
* μπορείτε να κατεβάσετε τα δικαιολογιτικά πατώντας επάνω στα παρακάτω εικονίδια
 
  1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τους Παιδικούς Σταθμούς)   
  1. Βεβαίωση εργασίας για την εργαζόμενη  μητέρα. Εάν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, φωτοαντίγραφο ενσήμων ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα εργάζεται.   
  1. Αντίγραφο φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους  (Ε1).
  1. Δήλωση του Ν.1599/86 αρ. 8 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων των νηπίων.   
  1. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία των παιδιών.   

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων,  εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος « Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μητέρες:
 
  • που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες  ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
  • που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης  Εργασιακής Εμπειρίας –stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
  • που είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγυσης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή
  • που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).


Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο