12-10-2018 - Διακηρύξη Επαναληπτικού Διαγωνισμό για την Προμήθεια «κλινοστρωμάτων» (Αρ.Πρωτ: 1844) - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί > 2018
12-10-2018 - Αρ. Πρωτ: 1844
Διακηρύξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «κλινοστρωμάτων»

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση Διάθεσης της Διακήρυξης

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Έντυπο ΤΕΥΔ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο