Αποτελέσματα Μοριοδότησης Παιδικών Σταθμών 2020-2021 - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Β' Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Γ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Ε' Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης ΣΤ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Παιδικού Σταθμού Καλού Αγρού Δήμου Δράμας 2020-2021
Αποτελέσματα Μοριοδότησης Παιδικού Σταθμού Ξηροποτάμου Δήμου Δράμας 2020-2021
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο