01-12-2023 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2023
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για  την υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
με Κωδικό ΟΠΣ 6002200 και ένταξη στο Πρόγραμμα  «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση ΔΕ - ΥΕ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση ΠΕ - ΤΕ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το παράρτημα
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο