09-06-2023 - Ανακοίνωση για τις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου Καβάλας για το έτος 2023 - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2023
Ανακοίνωση για τις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου Καβάλας για το έτος 2023
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 09/08/2023 ΕΩΣ 18/08/2023
Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:
- Αίτηση ατόμου προς το Δήμο Παγγαίου. (Συμπληρώνεται στο ΚΑΠΗ).
- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος του προηγουμένου έτους (2021). (Συμπληρώνεται στο ΚΑΠΗ).
- Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να
αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, σε ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος θα πρέπει να υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.( Ιατρείο ΚΑΠΗ)
-ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε είναι:
ü Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ü Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος 2021
ü Φωτοτυπία απόφασης επιτροπής ΚΕΠΑ για το ποσοστό αναπηρίας (αν υπάρχει)
ü Φωτοτυπία βεβαίωσης δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (αν υπάρχει)
Καθορίζεται το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές σε τριάντα (30,00) €. Οι δικαιούχοι
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος , τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το
πρόγραμμα που συμμετέχουν δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή ( με την προϋπόθεση
ότι θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα που το αποδεικνύουν).
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 20-06-2023
Στην επιλογή των κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ : 2521030651 – ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ : 2521092247 - ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ : 2521043110
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο