10-03-2020 - Αναστολή λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. & Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Δράμας - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2020
Δράμα   10/03/2020

Αναστολή λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. & Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Δράμας
 
  
Ο Πρόεδρος του  Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, ακολουθώντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.15954/2020 (ΦΕΚ 726/Β/8-3-2020), άρθρο 3, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοίου, με σκοπό την προστασία των ευπαθών ομάδων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αναστέλλει:
 
  • Την λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η(Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας  από την Τετάρτη, 11 Μαρτίου μέχρι 5/4/2020. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521048023 (07:30-15:00)
 
  • Την λειτουργία και των 4 Κ.Α.Π.Η του Ν.Π. Δήμου Δράμας, Κ.Α.Π.Η Δράμας, Κ.Α.Π.Η Δράμας(παράρτημα), Κ.Α.Π.Η Χωριστής, Κ.Α.Π.Η Ξηροποτάμου}, από την Δευτέρα 9/3/2020 μέχρι 5/4/2020. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521030651 (7.30-15:00).
 
 
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛ.:2521048023 (7.30-15:00).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο