12-11-2020 - Αναστολή Λειτουργίας ΚΔΑΠ - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2020
Δράμα   12/11/2020

Αναστολή Λειτουργίας ΚΔΑΠ
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  Δ11/Γ.Π.οικ.45385/1986/9-11-2020  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,    περί Αναστολής της   Λειτουργίας  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)   βάσης της με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής απόφασης, αναστέλλεται η λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Καλού Αγρού  και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου  2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας , για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
 
ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο