23-12-2020 - Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2020
Δράμα   10/12/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 2442

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
για  την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος
 
της Πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
 
του Ε. Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το παράρτημα
 
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο