25-01-2021 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1-2020 - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2021
Δράμα   25/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
για  την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος
 
της Πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
 
του Ε. Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης και Βαθμολογίας της κατηγορίας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης και Βαθμολογίας της κατηγορίας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης και Βαθμολογίας της κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα Απορριπτέων της κατηγορίας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα Απορριπτέων της κατηγορίας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα Διοριστέων όλων των κατηγοριών
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο