29-01-2020 - Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δράμας, λόγω επιδημικής νόσου. - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2020
Δράμα   29/01/2020

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
 
  
Για την αναστολή λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δράμας.
-Η αναστολή της λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δράμας, άρχεται την 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και παύει την 31 η Ιαν.
2020 ημέρα Παρασκευή.
-Η άρση της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται από την Δευτέρα 3η Φεβρουαρίου 2020, με την έναρξη της λειτουργίας τους και την προσέλευση των παιδιών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως της και παύει να ισχύει με την παρέλευση της 2ας Φεβ. 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την απόφαση
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο