Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού (Αρκαδικού) - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί > Α' Βρεφονηπιακός (Αρκαδικού)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δράμας (Αρκαδικός)
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
834.18
115

2
834.70
110
0,24€

3
834.51
110
660,00

4
834.04
110
4.551,60

5
834.17
105


6
834.89
90
9.096,07

7
834.57
90
15.220,27

8
834.35
80
12.075,21

9
834.62
80
46.807,12

10
834.62
80
46.807,12

11
834.58
75
14.128,75

12
834.48
75
32.240,89

13
832.45
70
0,00

14
839.13
70
960,02

15
837.82
70
1.601,17

16
835.53
70
2.463,89

17
834.06
70
4.008,76

18
834.15
70
5.540,17

19
834.05
70
5.654,77

20
834.52
70
8.015,78

21
834.08
70
8.299,66

22
834.59
70
8.583,44

23
834.30
70
9.844,00

24
834.81
70
23.086,58

25
835.41
70
29.161,52

26
834.95
65
12.074,36

27
834.31
65
14.094,59

28
834.60
65
14.259,68

29
833.10
65
36.596,91

30
834.49
65
82.184,24

31
834.40
60
6.630,60

32
834.16
60
15.387,50

33
832.28
60
15.957,45

34
834.71
60
16.451,42

35
834.55
60
16.968,94

36
834.27
60
17.096,97

37
834.76
60
17.192,43

38
834.92
60
17.376,10

39
831.85
60
17.511,55

40
834.12
60
17.537,28

41
834.13
60
17.941,57

42
832.23
60
18.630,80

43
834.46
60
18.804,07

44
834.24
60
19.438,78

45
834.63
60
26.292,39

46
834.45
60
27.665,37

47
834.23
60
28.574,92

48
834.93
55
20.380,09

49
834.33
55
20.794,37

50
834.38
55
22.551,98

51
834.44
55
23.708,46

52
834.66
55
31.949,06

53
834.74
55
34.390,65

54
834.11
55
34.781,54

55
834.77
55
82.020,40

56
834.94
50
26.435,13

57
834.02
50
26.609,04

58
834.20
50
26.695,76

59
834.79
50
26.978,11

60
834.87
50
27.211,67

61
831.74
50
27.458,68

62
834.64
45
30.360,92

63
834.88
45
35.412,53

64
834.75
45
88.802,64

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο