Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Β' Παιδικού Σταθμού - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > Β' Παιδικός Σταθμός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Β΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
832.07
120

2
832.34
110

3
832.24
100
2.230,00€

4
832.13
100
8.097,80€

5
832.17
90
5.743,04€

6
832.18
90
5.743,04€

7
839.08
85
20.671,23€

8
832.36
85
34.048,00€

9
832.42
80

10
832.11
70
714,96€

11
832.49
70
4.351,72€

12
832.26
70
7.447,03€

13
832.04
70
7.492,97€

14
832.29
70
7.674,37€

15
832.27
70
7.974,12€

16
832.02
70
8.818,69€

17
832.03
70
9.224,86€

18
832.33
70
15.172,91€

19
832.21
65

20
832.12
60
15.648,37€

21
832.10
60
16.126,87€

22
832.22
60
16.382,80€

23
832.20
60
16.652,53€

24
832.15
60
17.282,98€

25
832.40
60
17.788,52€

26
832.44
60
18.503,57€

27
832.46
55
20.855,95€

28
832.31
55
22.130,92€

29
832.30
55
22.564,24€

30
832.06
55
22.787,80€

31
832.35
55
23.894,74€

32
832.39
55
23.920,11€

33
832.32
55
24.666,50€

34
832.19
55
24.689,31€

35
832.08
55
39.023,23€

36
832.16
55
43.956,99€

37
832.01
50
26.600,02€

38
832.25
50
28.173,43€

39
832.09
45
31.328,57€

40
832.48
45
41.430,12€

41
832.14
45
76.787,58€

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο