Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Γ' Παιδικού Σταθμού - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > Γ' Παιδικός Σταθμός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Γ΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
836.60
130

2
833.21
115

3
833.28
110

4
836.16
100

5
833.57
75
31.823,44€

6
833.58
75
31.823,44€

7
833.45
70
1.162,53€

8
833.35
70
3.468,42€

9
833.34
70
5.252,20€

10
833.32
70
6.755,97€

11
836.10
70
7.632,59€

12
833.29
70
8.641,58€

13
833.24
70
8.813,53€

14
833.37
70
9.065,52€

15
833.06
70
9.102,87€

16
833.08
65
9.362,29€

17
833.50
65
10.328,61€

18
833.05
65
10.696,31€

19
833.51
65
11.610,60€

20
833.31
65
11.690,28€

21
833.20
65
12.069,77€

22
833.27
65
12.646,68€

23
833.25
65
13.028,96€

24
833.49
65
13.114,21€

25
833.39
65
13.204,05€

26
833.03
65
14.097,40€

27
833.38
65
14.444,27€

28
833.11
65
36.596,91€

29
833.53
60
15.595,73€

30
833.48
60
16.206,60€

31
833.52
60
16.504,59€

32
833.55
60
16.676,89€

33
833.18
60
16.945,20€

34
833.26
60
16.968,94€

35
833.23
60
18.515,28€

36
833.13
60
19.182,69€

37
833.14
60
19.182,69€

38
833.02
60
19.983,96€

39
833.30
60
27.638,27€

40
833.09
55
20.516,98€

41
833.43
55
22.183,40€

42
833.04
55
22.686,71€

43
833.01
55
23.029,34€

44
833.44
55
23.047,85€

45
832.41
55
23.874,66€

46
833.19
55
24.893,97€

47
833.12
55
33.223,91€

48
833.22
55
43.329,05€

49
833.59
55
54.779,85€

50
833.46
50
25.358,62€

51
833.40
50
25.586,34€

52
836.14
50
26.779,88€

53
833.41
50
27.320,54€

54
833.16
50
27.503,60€

55
833.33
50
27.984,37€

56
833.17
45
30.646,42€

57
833.36
45
31.780,31€

58
833.56
45
33.062,46€

59
833.47
45
33.387,73€

60
833.42
45
36.581,40€

61
833.15
45
39.491,15€

62
833.54
45
41.900,61€

63
833.07
45
45.158,55€

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο