Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού (Χωριστής) - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί > Β' Βρεφονηπιακός (Χωριστής)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δράμας (Χωριστή)
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
838.32
110

2
838.10
100

3
838.03
75
13.270,35€

4
838.28
75
13.395,42€

5
838.39
75
14.542,68€

6
838.22
70
1.620,00€

7
838.42
70
2.671,21€

8
838.26
70
8.539,64€

9
838.38
70
9.092,36€

10
838.01
65
10.713,39€

11
835.31
65
12.529,94€

12
838.04
65
12.906,09€

13
838.18
65
12.976,58€

14
838.35
65
14.802,91€

15
838.05
60
16.411,81€

16
838.29
60
17.625,93€

17
838.13
60
18.699,92€

18
838.19
60
18.938,91€

19
838.27
55
21.169,55€

20
835.25
55
23.689,00€

21
838.20
55
24.076,77€

22
834.91
45
33.184,03€

23
838.36
45
39.859,13€

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο