Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Δ' Παιδικού Σταθμού - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > Δ' Παιδικός Σταθμός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
834.01
120
0,00€

2
834.37
75
12.832,84€

3
834.53
75
17.224,42€

4
834.43
75
19.834,41€

5
834.26
70
1.740,18€

6
834.14
70
5.802,37€

7
834.39
70
6.630,60€

8
834.32
70
7.611,53€

9
834.72
70
8.245,97€

10
834.29
70
18.531,83€

11
834.67
65
11.185,35€

12
834.28
65
11.329,36€

13
834.61
65
11.487,33€

14
834.47
65
11.507,00€

15
834.80
65
14.603,30€

16
834.69
65
20.600,62€

17
834.22
65
22.929,25€

18
834.03
65
33.191,82€

19
834.85
60
16.663,88€

20
834.36
60
16.832,33€

21
834.25
60
17.118,97€

22
834.34
60
17.222,80€

23
834.41
60
18.399,60€

24
834.84
60
19.661,12€

25
834.56
60
19.802,92€

26
834.09
55
20.831,20€

27
834.68
55
21.186,41€

28
834.65
55
23.054,63€

29
834.86
55
24.194,22€

30
834.50
55
24.496,23€

31
834.78
55
76.954,84€

32
834.21
50
26.695,76€

33
834.07
50
26.864,86€

34
834.42
50
27.263,07€

35
834.19
45
30.446,88€

36
834.10
45
33.296,37€

37
834.73
45
34.690,35€

38
834.90
45
37.946,14€

39
834.54
45
38.925,23€

40
834.83
Δεν Μοριοδοτήθηκε
Ελλειπή Στοιχεία
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο