Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Ε' Παιδικού Σταθμού - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > Ε' Παιδικός Σταθμός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
835.38
110
2.593,86€

2
835.26
110
3.410,02€

3
835.43
110
5.835,65€

4
835.19
85
3.620,00€

5
835.45
85
20.068,52€

6
835.44
85
23.968,28€

7
835.54
80
2.875,02€

8
835.12
80
5.305,62€

9
835.46
80
15.428,23€

10
835.39
75
12.743,27€

11
835.49
75
13.356,52€

12
835.48
75
13.356,52€

13
835.42
70
1.467,50€

14
835.05
70
5.335,73€

15
835.50
70
5.924,60€

16
835.51
70
7.335,94€

17
835.52
70
7.354,82€

18
835.09
70
8.946,90€

19
835.14
70
17.397,00€

20
835.24
70
18.048,85€

21
835.20
65
11.148,19€

22
835.37
65
11.962,17€

23
835.11
65
13.514,75€

24
835.30
65
22.126,00€

25
835.34
60
15.124,61€

26
835.16
60
17.533,03€

27
835.22
60
18.125,69€

28
835.42
60
18.226,77€

29
835.02
60
18.411,45€

30
835.08
60
19.049,09€

31
835.36
60
19.057,88€

32
835.18
60
29.944,31€

33
835.15
55
20.669,99€

34
835.10
55
21.139,42€

35
835.33
55
21.237,34€

36
835.07
55
21.890,42€

37
835.40
55
22.319,88€

38
835.01
55
24.080,17€

39
835.29
55
24.374,43€

40
835.06
55
24.928,30€

41
835.27
55
42.659,35€

42
835.35
50
25.401,89€

43
835.17
50
25.489,20€

44
835.23
50
25.658,71€

45
835.32
50
26.017,97€

46
835.21
50
26.744,99€

47
835.03
45
31.072,07€

48
835.47
45
36.924,35€

49
835.04
45
37.794,42€

50
835.13
45
61.130,62€

51
835.28
Δεν Μοριοδοτήθηκε
Ελλειπή Στοιχεία
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο