Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Παιδικού Σταθμού Χωριστής - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Παιδικός Σταθμός Χωριστής
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
838.02
130

2
838.09
110

3
838.25
85

4
838.40
80

5
838.31
70
930,00€

6
838.21
70
1620,00€

7
838.14
70
2162,57€

8
838.15
70
3546,50€

9
838.24
70
4686,02€

10
838.16
70
5771,72€

11
838.12
70
6356,52€

12
838.08
70
6678,89€

13
838.41
70
6678,92€

14
838.33
70
8381,50€

15
838.17
65

16
838.23
60
16.068,50€

17
838.06
60
16.185,63€

18
838.30
60
26.114,62€

19
838.11
55

20
838.37
50

21
838.07
45
31.811,38€

22
838.34
45
42.432,06€

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο