Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Παιδικού Σταθμού Καλού Αγρού - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > Καλού Αγρού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Παιδικός Σταθμός Καλού Αγρού
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
839.15
90

2
839.18
80

3
839.02
75

4
839.10
70
960,02€

5
839.22
70
961,09€

6
839.14
70
1.200,00€

7
839.17
70
4.360,05€

8
839.19
70
8.167,65€

9
839.04
70
9.496,18€

10
839.21
65
11.088,70€

11
839.01
65
12.961,80€

12
839.07
60
15.938,23€

13
839.09
60
16.426,11€

14
839.20
60
17.470,55€

15
839.23
60
17.675,47€

16
839.05
60
18.146,01€

17
839.25
60
28.341,48€

18
839.16
55
20.511,95€

19
839.12
55
23.433,03€

20
839.06
55
23.905,63€

21
839.24
55
25.377,26€

22
839.03
50
29.700,52€

23
839.11
Δεν Μοριοδοτήθηκε
Ελλειπή Στοιχεία
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο