Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης ΣΤ' Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > ΣΤ' Νέας Κρώμνης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Δράμας - Νέα Κρώμνη
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
836.04
70
3.109,33€

2
836.24
70
6.589,55€

3
836.20
70
8.608,10€

4
836.23
70
9.650,80€

5
836.06
65
11.117,53€

6
832.05
65
13.164,66€

7
836.17
65
20.029,40€

8
836.19
65
22.564,02€

9
836.25
65
23.162,00€

10
836.05
65
36.449,94€

11
836.21
60
15.129,18€

12
836.08
60
15.505,52€

13
836.03
60
17.905,11€

14
836.09
60
18.315,41€

15
832.38
60
18.746,99€

16
836.11
60
19.403,09€

17
836.26
55
21.936,62€

18
836.07
55
22.291,49€

19
836.13
55
30.578,67€

20
836.02
55
47.818,05€

21
836.12
50
28.785,49€

22
836.22
45
30.038,55€

23
836.01
45
32.971,90€

24
836.18
45
34.366,67€

25
836.15
45
35.638,79€

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο