Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Παιδικού Σταθμού Ξηροποτάμου - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παιδικοί Σταθμοί > Ξηροποτάμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Κατάσταση Μοριοδότησης δεν συνεπάγεται και απόφαση εγγραφής.
Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάσταση Μοριοδότησης
Παιδικός Σταθμός Ξηροποτάμου
Α/Α
Αριθμός Πρωτοκόλου
Μόρια
Εισόδημα
Παρατηρήσεις
1
837.03
80

2
837.05
70

3
837.12
65
10375,35€

4
837.01
65
10378,36€

5
837.09
60

6
837.11
55
20329,27€

7
837.13
55
21626,73€

8
837.10
55
21897,26€

9
837.07
55
22153,92€

10
837.14
55
22325,45€

11
837.06
55
24545,21€

12
837.08
50
26250,82€

13
837.04
50
28211,23€

14
837.02
50
28389,92€

15
837.15
45
41277,12€

Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο