28-02-2022 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1-2022 ΔΕ Οδηγών - Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δράμας
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Νέα - Ανακοινώσεις - Αποφάσεις > Νέα - Ανακοινώσεις > 2022
Δράμα   28/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Πινάκων Κατάταξης και Πινάκων Απορριπτέων-Διοριστέων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022( Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 1/2021)
με ΑΔΑ:ΨΒΖ1ΟΛ1Ε-7ΧΝ Ανακοίνωσης για την σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το πρακτηκό της επιτροπής

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης και Βαθμολογίας της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα Απορριπτέων της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον πίνακα Διοριστέων της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών
Τηλέφωνο: 25210 24464
Fax: 25210 48134
Διοικητηρίου 11
1ος Όροφος
Δράμα - τ.κ. 66133
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Επιστροφή στο περιεχόμενο